Partnerschap voor Europese Fondsen

Samen de stip aan de horizon invullen

De concept partnerovereenkomst is het resultaat van intensieve samenwerking met meerdere partijen, ‘ de partners’. De samenwerking begon al in juni 2012 met een deskundigenbijeenkomst, waarin over de kansen van synergie werd gesproken. Een belangrijke stap is op 4 juni 2013 gezet tijdens de werkconferentie ‘Partnerschap voor Europese fondsen; meerwaarde van synergie, meerwaarde voor groei’. 
 
In het ochtenddeel van de werkconferentie is door de vier ESI-fondsen (ESF, ELFPO, EFRO en EFMZV)  een deel van de Operationele Programma’s voor de periode 2014 – 2020 gepresenteerd. Deelnemers aan de werkconferentie zijn in het middagdeel van de programma’s aan de slag gegaan met uitdagingen en nog openstaande vragen binnen de Operationele Programma’s.
 
Onderstaand vindt u de presentaties van het ochtendprogramma:
 

De presentaties van de workshops tijdens het middagprogramma vindt u hier:
 
Impressie van de Werkconferentie:


 

 

 

 

 

De werkconferentie werd georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Landsdelen Noord, Oost, Zuid en West, waarin de provinciale en lokale overheden vertegenwoordigd zijn. De werkconferentie trok ruim 200 deelnemers.